I Bærum kommune er det Folkehelsekontoret, enhet for administrasjon av fastlegeordningen, som er ansvarlig for organisering og kvalitet i fastlegeordningen.

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. All informasjon om fastlegeordningen finner du på nettsiden www.minfastlege.no. Her kan du også bytte fastlege.

Fastlegene i Bærum kommune er en viktig del av kommunens helsetjenestetilbud. I Bærum kommune har vi 127 fastleger, fordelt på 34 legesentre.

Her finner du en oversikt over alle legesentrene i Bærum (pdf).

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du skal oppsøke din fastlege for medisinsk hjelp og oppfølging. Utenom fastlegens åpningstid kan legevakten benyttes til øyeblikkelig hjelp.

Hva kan jeg forvente av fastlegen min?

  • Fastlegene jobber etter lov- og forskrifter, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. 
  • Legekontoret informerer om åpningstider og tilgjengelighet gjennom oppslag på legekontoret, på telefonsvarer og på legekontorets hjemmeside på internett.
  • Fastlegene mottar timebestilling elektronisk. Når fastlegen din er borte fra kontoret i forbindelse med ferie, kurs og etterutdanning har fastlegen en vikar. Dette informerer legekontoret om.
  • Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale.
  • Fastlegene bruker tolk ved behov.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker dine synspunkter på våre tjenester. Har du en klage eller andre tilbakemeldinger kan du sende det på e-post til

fastlege@baerum.kommune.no

NB: ikke send sensitive personopplysninger.

Du kan også sende brev til:

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Vi setter stor pris på din tilbakemelding.  Dine erfaringer hjelper oss å identifisere områder som trenger forbedring.  Vi setter også pris på positive tilbakemeldinger, slik at vi får vite hva som fungerer bra.