1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. I Bærum har dagen blitt markert med arrangementer på flere av seniorsentrene.

FNs internasjonale dag for eldre skal bidra til å sette søkelys på eldres rett på god helse og livskvalitet. Temaet for den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre". Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Nestleder for Hovedutvalg bistand og omsorg Maria Barstad Sanner, eldrerådrepresentant Frits Lemstad og tjenesteleder for seniorsentrene Arne Harald Foss markerte dagen på Østerås seniorsenter, og overrakte blomster til brukerrådsleder Dagny Arnestad. Det var også en konsert med Per Vollestad.  

- Dette er en viktig dag å markere, og årets digitaliseringstema er høyst aktuelt for dagens seniorer, sier tjenesteleder Arne Harald Foss. 

Også Ringhøyden, Rykkinn og Henie Onstad seniorsenter markerte dagen med arrangementer.  

Den internasjonale dagen for eldre

Fra venstre på bildet: Brukerrådsleder Dagny Arnestad, eldrerådrepresentant Frits Lemstad, nestleder i Hovedutvalg bistand og omsorg Maria Barstad Sanner og tjenesteleder Arne Harald Foss.