Nå kan du kontakte helse- og omsorgstjenesten i Bærum via helsenorge.no. Her kan du sende og motta meldinger og se timeavtaler. Du får en SMS eller e-post når du har fått en ny melding på helsenorge.no.

God oversikt

  • Helsenorge.no er alltid åpen. Her kan du sende meldinger til oss i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune. Vi sjekker postkassen på alle vakter.
  • Meldingene blir lagret, slik at du alltid har oversikt over alle meldinger mellom deg og oss. Du får varsel på SMS eller e-post når vi har svart deg eller du har en ny melding på helsenorge.no
  • Under fanen «Timeavtale» kan du se avtalene dine og du kan avbestille de du ikke trenger.

  • Du kan gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Hvem kan benytte Digihelse?

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med hjemmesykepleien, oppfølgingstjenesten, samlokaliserte boliger, bolig psykisk helse og fysio- og ergoterapitjenesten.

Sende og motta meldinger

Du som mottar hjemmesykepleie, kan nå sende og motta meldinger via helsenorge.no. Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både du og kommunen har derfor god oversikt og dokumentasjon.

Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom tjenesten og pårørende. 

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Ved å logge inn på helsenorge.no kan du se avtaler med hjemmesykepleien. Du kan også avlyse besøk som ikke passer.

Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal. Dette gjør det enklere for brukerne å planlegge hverdagen.

Få varsler om utførte besøk på SMS eller e-post

Du og/eller dine pårørende med fullmakt kan få varsel på SMS eller e-post når et besøk er utført. På den måten er det enkelt for pårørende å holde oversikt over hvilken hjelp deres nærmeste får. 

Innlogging

Logg inn på helsenorge.no

Bruk BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er derfor mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

Les mer om fullmakt

Lurer du på noe?

  • Om du trenger hjelp med innlogging eller annet, kan du ringe og få veiledning på tlf: 23 32 70 00
  • Benytt tastevalg 1.
  • Telefontid er mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Personvernombud i Direktoratet for e-helse

Har du spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger i våre løsninger, kan du henvende deg til Direktoratet for e-helse: