Formålet med den kulturelle spaserstokken er å bidra til at eldre mennesker får bedre livskvalitet gjennom bruk av kunst, kultur og aktiviteter.

Dette er et tilbud for eldre som ikke har mulighet til å benytte seg av de ordinære kulturtilbudene, slik at de skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.