Til foreldre med barn i Bærum kommune 6-23 år

Helsesykepleierne er ikke tilstede på skolene da de er satt til å gjøre andre viktige oppgaver knyttet til den pågående smitteberedskapen. Helsesykepleier kan derfor ikke nås.

Driften hos Psykisk helseteam for barn og unge er også begrenset, og pr i dag kan vi ikke treffe publikum fysisk. Vi er imidlertid tilgjengelige på telefon hver dag. Henvendelser som det ellers ville vært naturlig å ta opp med skolehelsetjenesten kan nå rettes på telefon til Psykisk helseteam. Vi vil forsøke å hjelpe dere så godt vi kan.

  • Vårt telefonnummer er: 41 51 68 19 (for ungdomsskole og videregående skole).
  • 951 24 287 (for barneskole).

 Legg igjen beskjed hvis du ikke får svar, så ringer vi deg opp igjen.

Ergo- fysioterapi barn og unge utfører inntil videre kun helt nødvendig helsehjelp.

Helsestasjon for ungdom gir veiledning over telefon. Du kan ringe 67 50 32 50 mellom kl.0815-1515 på hverdager.

Rusforebyggende team for ungdom kan nås på telefon 908 09 368.

Her er en liste over andre viktige telefonnumre hvis vanskelige situasjoner oppstår:

  • Legevakten: 116 117
  • Barnevernvakten:  67 50 47 70
  • Akutt psykisk helsehjelp: Sentralbord vestre viken 03525
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Rådet for psykisk helse har en oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder