Solbergveien Avlastningshjem tilbyr døgnavlastning til familier med et særlig tyngende omsorgsbehov.

Ledelse Solbergveien avlastningshjem

Avdelingsleder:  

Marte Skjemstad

Tjenesteleder:

 Marianne Bettmo      

Nøkkelinformasjon

  • Barn i alderen 0 – 18 år med ulike funksjonshemninger.
  • Avlasting inntil 14 døgn per måned.
  • 5 døgnplasser.

Antall døgn man får plass i en barnebolig avgjøres av Tildelingskontoret i form av et enkeltvedtak. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende.  Det er foreldrene selv som må søke om avlastning i barnebolig.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Kompetanse

Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse.

Det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen. Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, barnehagen, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Telefon

480 00 821

E-post

solbergveien.avlastningshjem@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Solbergveien 3
1365 BLOMMENHOLM