Klokkersvingen Avlastningshjem tilbyr døgnavlastning til familier med et særlig tyngende omsorgsbehov.

Ledelse Klokkersvingen avlastningshjem

Avdelingsleder: Joana Eiesland

Tjenesteleder: Marianne Bettmo

Nøkkelinformasjon

  • Barn i alderen 0 – 18 år med ulike funksjonshemninger.
  • Avlasting inntil 14 døgn per måned.
  • 5 døgnplasser.

Antall døgn man får plass i en barnebolig avgjøres av Tildelingskontoret i form av et enkeltvedtak. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende.  Det er foreldrene selv som må søke om avlastning i barnebolig.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Kompetanse Klokkersvingen avlastningshjem

Personalgruppen innehar ulik fagkompetanse. Det tilstrebes å gi et individuelt tilrettelagt avlastningstilbud. Det jobbes tverrfaglig med foreldre, barnehage, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Telefon

481 07 708

E-post

klokkersvingen.avlastningshjem@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Klokkersvingen 6
1362 HOSLE