Høvik avlastning tilbyr døgnavlastning til familier med hjemmeboende ungdom med særskilt tyngende omsorgsbehov.

Ledelse Høvik avlastningssenter

Avdelingsleder:  
Marie Moe Tufte  telefon 67 50 86 04/412 20 995

Tjenesteleder:     
Marianne Bettmo

Nøkkelinformasjon

  • Heldøgns omsorgstilbud for ungdom og unge voksne.
  • Avlasting gis opptil 14 døgn per måned.
  • 7 plasser, som rullerer på ca 20 personer.
  • Tilbyr individuell avlastning

Antall døgn man får plass på avlastningssenteret avgjøres av Tildelingskontoret i form av et enkeltvedtak. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende.  Det er foreldrene selv som må søke om avlastning.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Kompetanse Høvik avlastningssenter

Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse.

Det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen. Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, aktivitetssentre, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Telefon

67 50 86 10

E-post

hovik.avlastningssenter@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Høvik skolevei 12
1363 HØVIK