Helgerud barnebolig tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov. 

Ledelse Helgerud barnebolig

Avdelingsleder:  
Ester Hermann

Tjenesteleder:     
Marianne Bettmo

Nøkkelinformasjon

  • Barn i alderen 0 – 18 år med ulike utviklingshemninger, primært barn med autisme.
  • Heldøgns omsorgs- og oppveksttilbud.
  • Avlasting fra 50-100 % i måneden.
  • 7 plasser.

Antall døgn man får plass i en barnebolig avgjøres av Tildelingskontoret i form av et enkeltvedtak. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende.  Det er foreldrene selv som må søke om avlastning i barnebolig.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Kompetanse

Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse.

Det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen. Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, barnehagen, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Telefon

67 50 88 88

E-post

roverstien.barnebolig@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sogneprest Munthe-Kaas vei 9
1346 GJETTUM