Helgerud barnebolig tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov. 

Nøkkelinformasjon

  • Barn i alderen 0 – 18 år med ulike utviklingshemninger, primært barn med autisme.
  • Heldøgns omsorgs- og oppveksttilbud.
  • Avlasting fra 50-100 % i måneden.
  • 7 plasser.

Antall døgn man får plass i en barnebolig avgjøres av Tildelingskontoret i form av et enkeltvedtak. Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende.  Det er foreldrene selv som må søke om avlastning i barnebolig.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Kompetanse

Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse.

Det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen. Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, barnehagen, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Ledelse

Avdelingsleder:  
Ester Hermann

Tjenesteleder:     
Marianne Bettmo

Telefon

67 50 88 88

E-post

roverstien.barnebolig@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Sogneprest Munthe-Kaas vei 9
1346 GJETTUM