Velkommen til Villa Walle

Kultur og felleskap

Villa Walle er et kultur- og aktivitetshus i Sandvika. Stedet er for alle som trenger et fellesskap når livet har vist seg fra vrangsiden eller helsa slått krøll for en kortere eller lengre periode.

Helseplager gjør ikke behovene for fellesskap og deltakelse mindre, men terskelen ofte høyere. På Villa Walle ønsker vi å skape gode hverdager sammen. Ta kontakt for en uforpliktende omvisning og prat!

Villa Walle er åpent alle ukedager kl. 11 – 15:30. Vi har ofte tilbud utover dette. Her tilbys et mangfold av aktiviteter. Deltagelse på huset kan gi trygghet og inspirasjon til å komme tilbake i jobb eller finne nye veier i livet. Nettverk etableres og vennskap utvikles. Medlemmer og en liten stab driver stedet sammen. I tillegg til faste aktiviteter har vi en del enkeltstående kurs og aktiviteter. Enkelte aktiviteter har en liten egenandel.

Isbading Bading og tur Bier Gulrøtter Aktiviteter Making sense Kreativ Workshop I snøen Foto i det grønne Aktivitet kunst Bilde aktivitet flere sammen

Hvem kan bruke tjenestene / aktivitetene?

Folk som ønsker å delta i et fellesskap for å styrke den psykiske helsa.

Blant våre faste tilbud:

Kjøkkengruppa:

Lager i stand og serverer lunsj hver dag kl. 12 – 13 og av og til middager. Du kan bidra iblant eller ha en fast dag. Opplæring gis.

Koret Blåfugl:

har ingen opptaksprøver og synger for gleden. Vi øver hver mandag fra kl. 13 – 15 med en god pause med noe godt til kaffen. Iblant holder vi konserter i lokalmiljøet og samarbeider gjerne med andre kor. Alle sangglade er velkomne! Spiller du et instrument er du velkommen til å spille med!

Tegne- og malegruppa Strek og farge:

møtes hver onsdag mellom kl. 11.00 – 15.30. Instruksjon gis av kyndige veiledere. Vi er en mangfoldig gjeng på ca. 8 - 12 personer som støtter og oppmuntrer hverandre til å utvikle oss i tegning og maling. Nye medlemmer er velkomne uavhengig av ferdighetsnivå!

Skap og snakk:

er en ukentlig kreativ workshop for deg som er ny i Norge, og deg som har lyst til å bli kjent med folk fra ulike kulturer. Vi møtes hver torsdag kl. 14 – 16 over enkle oppgaver hvor prat og samvær er det viktige.

Galleri Walle:

Er vårt levende galleri i 2. etasje. Her kombineres et mangfold av kulturaktiviteter med varierte utstillinger. Her kan du delta som frivillig i driften, delta på aktiviteter eller søke utstillingsplass. Med galleriet ønsker vi å tilrettelegge for økt deltakelse i kunstneriske prosjekter samt bygge broer ut i lokalbefolkningen. Galleriet er for alle som ønsker å bruke kreativitet og skaperglede som verktøy for god psykisk helse.

Fotoutstilling med Elisabeth Karlsen

29. april – 10. august

Rivningen av Helgerudgården i Sandvika har gjort et stort innhugg i bybildet. Uansett hva man har ment om bygningens bevaringsverdighet, griper det dypt når bygninger som har utgjort landemerker i nærmiljøet forsvinner. På veien opp til Villa Walle, har vi fra uke til uke registrert synlige endringer i området etter hvert som det ikoniske bygget i mur langsomt er blitt slettet med jorden og etterlatt seg et krater i bylandskapet.

Et av våre faste medlemmer, Elisabeth Karlsen, har latt seg berøre av Helgerudgårdens endelikt. Hennes egen gang gjennom oppveksten er tett forbundet med opplevelser knyttet til gården som nå er historie. Så snart rivningen startet, begynte hun sitt arbeid med å dokumentere den. Så å si terapeutisk for å fastholde prosessen. Ved å gi fotografisk form til ødeleggelsen av kvartalet, deltok hun selv aktivt og dempet uroen. Med en Samsung S21 har hun tatt til sammen over 400 bilder av prosessen fra begynnelse til slutt. De er så saumfaret kritisk og redusert til 22 dokumentariske komposisjoner som danner en sammenhengende fortelling:«Fotograferingen er en måte å sortere tanker og følelser på. Jeg tar bilder for å flytte fokuset utenfor egne tanker, og bildene dokumenterer og fastholder det som faktisk skjer omkring meg. Det speiler min egen uro i uroen omkring meg. Fotografiene dokumenterer historien og stilner støyen.»

Galleri Walle håper utstillingen kan gi publikum en oversikt og gjennomgang av en bydel som nå forvandles. Fotoene vil bli supplert med den arkitektoniske historien til gården, samt fortellinger om hendelser knyttet til gårdens historie. Kultursjef Berit Inger Øen vil åpne utstillingen. Kongen av Helgerudgården; Knut Andersen vil også være til stede.

Hjertelig velkommen til vernissasje fredag 29. april kl. 15.00

Kulturgruppa:

møtes ca. 1 gang i måneden og går på forskjellige kulturelle arrangementer som konsert, teater, kino, utstillinger, etc. Vi har et planleggingsmøte i begynnelsen av hvert semester hvor vi bestemmer programmet for våren og høsten. Kulturgruppa er åpen for alle medlemmene av Villa Walle.

Lesesirkel:

møtes en gang i måneden, vanligvis på fredager kl. 13. Vi velger en bok som vi har lyst til å lese. Vanligvis leser vi klassikere og noen av dem kan oppleves som litt tunge. De krever gjerne litt mer, men utbyttet er desto større. Alle som liker å lese er velkommen i gruppa!

Tur - og helårsbadegruppe:

Hver fredag kl. 11 går vi en runde rundt Kalvøya. De som ønsker, bader uansett årstid. Vi spiser matpakke og har ofte quiz. Møt opp ved rytterstatuen utafor Rådhuset.

Hagegruppe:

Hagen rundt sveitservillaen er viktig for livet på huset. Den 3 mål store tomten omkranser huset og gir oss utsikt mot Kalvøya og Sandviksfjorden. Her dyrkes det frukt og blomster, urter og grønnsaker i mange varianter. Her bor en katt, høner og bier. Her er det mange og varierte oppgaver.

Driftsoppgaver:

På Villa Walle finnes oppgaver i mange varianter. Du kan hjelpe til med praktiske gjøremål, oppussing, regnskap, ha styreverv, være ordstyrer eller referent i møter og mye mer. Opplæring gis.

Arbeid- eller studiepraksis:

Vi tilbyr Villa Walle som arena for praksis så fremt vi kan tilby relevante oppgaver og veiledning.

Språktrening:

Her kan du komme for språktrening gjennom deltakelse i fellesskapet og i ulike aktiviteter og gjøremål.

Marianne Bruusgaard

Daglig leder

Tlf: 67 80 44 70 Mob: 924 14 563

 

Åpningstider

11.00 – 16.30 alle hverdager

Villa Walle tilbyr også lunsj alle hverdager fra kl. 12.00 – 13.00

Telefon

67 80 44 70

E-post

post@villawalle.no

Besøksadresse

Anthon Walles vei 37
1337 Sandvika