Utekontakten

Velkommen til Utekontakten i Bærum

Utekontakten i Bærum tilbyr bistand til ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år. Vi er en oppsøkende og forebyggende tjeneste, som treffer ungdom og unge voksne på deres arenaer.

Utekontakten er en del av kommunens tilbud til ungdom. Vi er interessert i det ungdom er opptatt av.

Vanlige samtaleemner og temaer er blant annet;

 • Skole
 • jobb
 • CV
 • fritid
 • ensomhet
 • familie
 • venner
 • kjæreste
 • gaming
 • forventninger
 • stress
 • økonomi
 • levekår
 • fysisk og psykisk helse
 • seksualitet
 • forelskelse
 • rusmiddelbruk
 • mobbing
 • ekskludering
 • sosiale medier
 • nettverksbygging
 • bolig
 • og andre små og store hendelser eller utfordringer i livet.

Vi har taushetsplikt og samarbeider med andre tjenester for å hjelpe ungdom best mulig.

Utekontakten

Hvem kan bruke tjenestene / aktivitetene?

Ungdom mellom 15 år og 25 år.

 

Nøkkelinformasjon

Kontaktpersoner

 • Erik Rønnest 992 30 004
 • Michael Lanz 917 61 471
 • Gry Talle 900 44 907
 • Karan Singh Kalirai 900 44 865
 • Utekontakten: 900 44 962

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 8-16
 Tirsdag og torsdag: kl. 12-20

Telefon

900 44 962

E-post

utekontakten@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kadettangen 24
1337 Sandvika