Laget - Stabæk Fotball Gatelag

Velkommen til Stabæk Fotball Gatelag

Stabæk Fotball har siden august 2013 drevet ett lavterskel aktivitetstiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer i Bærum Kommune. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Den er inkluderende og engasjerende. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne. Et tiltak for offensiv og aktiv rusomsorg i Bærum Kommune

Fotballen har en enorm kraft. Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet tilbake i utdanning eller jobb.

Tiltaket rettes mot mennesker med rusrelaterte utfordringer, fra 20 år og oppover som har droppet ut av samfunnet og som trenger et tilrettelagt opplegg for å kunne returnere til skoleløp eller arbeidsliv. Det er åpent for alle, uansett kjønn og legning, med utfordringer i rus og psykisk helse.

Stabæk Fotball Gatelag bilde kamp På Hamar Felles samling etter kamp Fotballgolf i Lier Mål mot Enga Laget

Faglig innhold

  •  Felleskap og sosial trening
  • Fysisk aktivitet, lagspill og team mestring
  • Praktisk læring og mestring
  • Ordinært arbeid, kosthold og kommunikasjon
  • Omsorg og respekt
  • Veiledning og bistand – eksternt og intern

Fysisk trening

Opptrening av den fysiske mestringsevnen kan bidra til å styrke identitetsopplevelsen og bedrer selvfølelsen. Fysisk trening er en flott arena der man kan tilrettelegge for mestring. God/bedret fysisk form beskytter mot belastede livserfaringer, virker muskelavspennende og dermed beroligende.

Kosthold

Bevisstgjøring av viktigheten av et riktig kosthold er et sentralt tema i opplegget. Målgruppen har erfaringsmessig store mangler på dette området. Det serveres frokost til deltagerne i prosjektet. Det legges også vekt på kosthold på turer og turneringer.

Utviklingsmål

Bevisstgjøring av egen helse gjennom fysisk aktivitet, Bygge sosiale relasjoner Trygghet, trivsel, tilhørighet, fellesskapsfølelse, mestringsarena og nye utfordringer.

Ta kontakt med Espen Lindmark på mail: espen.lindmark@stabak.no eller på mobil/SMS til: 924 64 924

Åpningstider

Vi har trening hver mandag og onsdag på Nadderud Kunstgress, fremmøte kl. 1100 v/kafeteriaen i Nadderudhallen

Telefon

47 924 64 924

E-post

espen.lindmark@stabak.no

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 59
1357 Bekkestua