Velkommen til Frelsesarmeens rusomsorg, Jobben Sandvika

Jobben er et tiltak for mennesker med rusutfordringer i regi av Frelsesarmeens rusomsorg for Bærums tilhørige. Her kan man få en jobb og få utbetalt motivasjons penger hver dag, minus skatt. Dette er et sted hvor motivasjon forflere rusfrie timer, sosial trening og arbeidstrening er i fokus.

Hensikten med Jobben er å tilby en mulighet for vekst i hverdagen til den enkelte deltakeren på Jobben. Der arbeid, mestring, aktivitet, sosial trening og daglige rutiner er med på denne veksten. Hverdagen består av fire aktive timer gjennom dagen uten påfyll av rusmidler.

Deltakerne mottar en motivasjonslønn på 65 kr timen og bidrar tilbake til samfunnet ved å betale skatt av dette. Det er frivillig oppmøte på Jobben, og alle arbeidstakere gjennomfører et møte der regler og kontrakten signeres.

Jobben tilbyr;

 • En trygg møteplass for mennesker med rusutfordringer - med arbeidsveileder med god faglig bredde.
 • Et sted der man kan øve på sosial trening og arbeidsrettede aktiviteter.
 • Et fellesskap med veiledning.
 • Oppmøte fra kl 09.00 til gratis frokost.
 • Oppstart Jobben kl 09.30
 • 4 timer arbeid uten inntak av rusmidler, mot motivasjons penger
 • Vi har Skjærgårdstjeneste - ren by
 •  Jobben traller, søppel rydding- ren by
 • Bi Jobben, honning produksjon og opplæring i bi røkting
 • Verksted
 • Re design av møbler
 • Planter og grønnsak dyrkning
 • Maling og håndarbeid
 • Turer og utflukter

Deltakerne får tildelt arbeidsoppgaver på morgenmøtet hver morgen. Vi har flere pågående prosjekter og aktiviteter som ledes av miljøterapeuter og arbeidsveiledere i Frelsesarmeens rusomsorg i
Sandvika.

Hvem kan bruke tjenestene/ aktivitetene?

Bærum tilhørige med rusutfordringer fra 18 år til 67 år

Åpningstider

Åpningstid på Jobben mandag  - torsdag fra Kl 09.30 - 13.30.

Oppmøte på Varmestua til frokost mellom kl 09.00 til 09.30

E-post

jobben.sandvika@frelsesarmeen.no

Besøksadresse

Elias Smiths vei 10
1337 Sandvika