Velkommen til Fontenehuset Bærum

Fontenehuset Bærum er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt slike psykiske helseutfordringer. Vi tror at dersom alle mennesker får bruke sine ressurser og gode egenskaper, vil dette føre til at helsen blir bedre. Ved å delta i arbeidsdagen vår, vil du kunne oppleve mestring, motivasjon og økt selvtillit.

En psykt bra arbeidsplass Lunsj på gang Mediarommet Møte på kontorenheten

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehuset er et helsebringende arbeidsfellesskap der medlemmene får delta i ulike arbeidsoppgaver og arbeidsgrupper gjennom dagen. Det kan være oppgaver innen kjøkken, drift, kontorarbeid, administrasjon, markedsføring, medie- og redaksjonelt arbeid, kompetanseheving og jobbsøk, utearbeid, og mye mer. Vi har også egen «Ung på huset»-gruppe, og vi har fritidsprogram torsdag ettermiddag, i høytider og første søndag i måneden. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.

Medlemskap er gratis.

Hvem kan bruke tjenestene / aktivitetene?

Alle som selv definerer at de har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer. Medlemskap er frivillig, og man trenger ingen henvisning.

Nøkkelinformasjon

Daglig leder:

Cecilie Hirsch Tjersland

Kontaktperson Ung på huset:

Anusija Sundaralingam
Kontaktperson Jobb- og studieveiledning: Hanne Marit Normann

Åpningstider

Hverdager fra 08.00 - 15.30

Omvisning bestilles på telefon, e-post eller Messenger, eller kom innom for et spontant besøk (ingen omvisninger fra 12.00 - 12.30).

For informasjon om fritidsprogram, ukeplan m.v., se våre nettsider:

Fontenehusets hjemmeside 

Telefon

+47 97494040

E-post

post@fontenehuset-baerum.no

Besøksadresse

Industriveien 2, 2. etasje.
1337 Sandvika