Bærum kommune har to livssynsåpne seremonilokaler: Store og lille seremonirom ved Haslum krematorium. Begge har inngang fra Kirkeveien. Se priser for leie av seremonirom på prisliste for kommunale tjenester.  Seremonirommene er trosnøytrale.

Oversiktskart Haslum krematorium og kirkegård (pdf)

Nøkkelinformasjon

 • Store seremonirom har cirka 220 sitteplasser
 • Lille seremonirom har cirka 60 sitteplasser
 • Det er tilkoblet teleslyngeanlegg
 • Steinbelagte gulv
 • Orgel og piano
 • Musikkanlegg (CD-spiller)

I tilknytning til krematoriet er det parkeringsplass til ca 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

Seremonitider

 • Kl 10 - Lille seremonirom
 • Kl 11.30 - Store seremonirom
 • Kl 13 - Lille seremonirom
 • Kl 14.30 - Store seremonirom

Kontaktinformasjon:

Tlf. 67 50 45 50
E-post: post.krematoriet@baerum.kommune.no
Adresse: Gamle Ringeriksvei 88, 1356 BEKKESTUA

Urnegravlegging i Bærum foretas generelt hele året, med noen få unntak. Når sted for gravlegging er bestemt, ta kontakt med Haslum krematorium på telefon 67 50 45 50 mellom kl. 9 - 14 for bestilling av tid. Urnegravlegging kan kun bestilles av gravferdsansvarlig eller etter fullmakt fra denne.

Gravplassene har faste dager og tider for urnegravlegging. I perioden fra desember til mars gjelder kun dagen i parentes.

Tidspunkt for urnegravlegging: kl. 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 og 1400.

 • Haslum kirkegård - tirsdag og (torsdag) - kl. 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 og 1400.
 • Bryn kirkegård - mandag og (torsdag) - kl. 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 og 1400.
 • Steinsskogen gravlund - tirsdag og (onsdag) - kl. 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 og 1400.
 • Tanum kirkegård - fredag (hele året) - kl. 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
 • Lommedalen gravlund - fredag (ikke vinter) - kl. 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.

Hvordan foregår en urnegravlegging?

Det er viktig at gravleggingsfølge møter på avtalt sted og tid. Ved oppmøte skal den ansvarlige presentere seg for gravplassens representant som har med seg urnen i en urnekasse. Den ansvarlige blir vist urnen og bekrefter at navnet som står på urnen er riktig. Gravfølget kan velge å delta ved å senke urnen, si noen ord eller dekke urnen med jord.

Det er gravplassens representant som sørger for at graven lukkes. Når graven er lukket kan det plantes eller settes blomster i plantebedet. Gravleggingen tar normalt cirka 10 minutter.

Må man delta ved urnegravleggingen?

Deltagelse ved gravlegging av urnen er valgfritt. Det er gravplassbetjeningen som sørger for det praktiske rundt gravleggingen. Hvis du ikke ønsker eller ikke kan delta, kan urnen gravlegges i stillhet. Du kan be om bekreftelse når urnen er gravlagt.

Urnegravlegging kan også skje med enkel seremoni. Eventuell medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn må du ordne selv, men vi ber om at du gir beskjed om dette ved bestilling av gravleggingen.

Urnen kan sendes til et annet sted i Norge etter skriftlig bekreftelse fra den gravplassforvaltning hvor urnen skal gravlegges. Bekreftelsen sendes til Haslum krematorium. Kostnad ved eventuell urneforsendelse vil bli fakturert gravferdsansvarlig etter gjeldende satser. Dersom du ønsker å frakte urnen selv, ta kontakt med Haslum krematorium.

Hvis urnen skal bringes til utlandet, må du ta kontakt med Haslum krematorium for nærmere avtale og mer informasjon om dette. Du må selv undersøke gjeldende regelverk med konsulat eller ambassade for det land urnen skal bringes til.

Som et alternativ til grav på en gravplass, kan Statsforvalteren gi tillatelse til sjøsenking eller askespredning i naturen.
Søknaden sendes til Statsforvalteren i det fylket spredningen skal skje. Når tillatelsen fra Statsforvalteren foreligger, må du kontakte Haslum krematorium for å avtale tidspunkt for utlevering av urnen. Frist for askespredning er senest 6 måneder etter dødsfallet.

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Telefon

67 50 45 50

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 88
1356 Bekkestua

Reise til Haslum krematorium

  Reise fra Haslum krematorium