Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring som grunnlag for allsidig utvikling.

Informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk