Disse rutinene skal følges når det gjelder tannskader og andre skader på barn i godkjente barnehager i Bærum.

Generelt

 • Det skal ikke sendes inn skadeskjema til forsikringsselskapet før den skadde eller foreldrene har betalt for behandling.  Først når man har dokumenterte kostnader, skal forsikringsselskapet kontaktes. 
 • Forsikringsselskapet kontakter den offentlige tannhelsetjenesten og får den dokumentasjonen som er nødvendig, og betaler tilbake utlegg for behandling.
 • NAV dekker ikke tannskader for barn i barnehage.  Barn i barnehage er ikke omfattet av lov om yrkesskade.
 • Barn er ikke forsikret på fritiden.

Rutine ved tannskade

 • Offentlig tannhelsetjeneste (tidl. Skoletannlegen) skal kontaktes. De har rutiner for å registrere slike skader. Tannhelsetjenesten skal også ta barnet inn til en akutt-time.
 • Barnehagen må notere hendelsen (skaden, skadetidspunkt og sted) og lagre dette. Gi kopi av all dokumentasjon til foreldrene.   Det er en stor utfordring at det kan gå lang tid fra skaden oppstår til den må behandles.
 • Barnehagen skal ikke sendes inn skadeskjema til forsikringsselskap eller NAV, men hendelsen skal dokumenteres.

Rutiner ved andre skader (brudd, hodeskader, kutt o.l.)

 • Rutine for tannskade gjelder også for andre typer skader. Skaden skal registreres hos fastlege, legevakt eller sykehus.  Barnehagen følger rutiner som for tannskader.

Merk

 • NAV fatter vedtak dersom skaden kvalifiserer for at tannbehandlingen skal dekkes etter at barnet fyller 18 år
 • Det er først når man har dokumenterte kostnader, at forsikringsselskapet skal kontaktes. Det skal ikke sendes inn skadeskjema til forsikringsselskapet før den skadde eller foreldrene har hatt utgifter til behandling.
 • NAV og forsikringsselskapet kontakter offentlig tannhelsetjeneste og får dokumentasjonen som er nødvendig.

Har du spørsmål til forsikringene, ta kontakt med Elisabeth Sageng, Forhandlings- og pensjonsenheten tlf. 67 50 34 77, mobil 928 08 868, eller Barnehagekontoret, v/Anne Berit Borgen Tlf: 67 50 45 91