Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema:

Barnehage – søknad om refusjon av pensjonsutgifter private barnehager

Meldeplikt

Barnehagelovens § 23c - Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

Endringer i barnehagens organisasjon skal meldes på til UDIR (Utdanningsdirektoratet) og kommunen på følgende skjema:

Melding om organisatoriske endringer i privat barnehage

For mer info, se UDIRS hjemmeside:

Meldeplikt for private barnehager

For endring av bankkontonummer og andre meldinger til kommunen brukes følgende skjema:

Barnehage - opplysninger om organisasjonen

Driftstilskudd 2023 - private barnehager i Bærum kommune

Driftstilskudd
Ordinære enkeltstående barnehager 2023
pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 245 559
Ordinære barnehager, store barn kr 120 854

 

Driftstilskudd Ordinære barnehager 2023 – barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 243 151
Ordinære barnehager, store barn kr 119 517

 

Kapitalsats basert på godkjennings år pr heltidsplass
Til og med 2014 kr 11 800
2015-2017 kr 22 900
2018-2020 kr 26 000
2021-2023 kr 29 200

Det tas forbehold om at tilskuddssatsen må beregnes på nytt ved eventuelle endringer i foreldrebetaling, kommunal deflator, feilberegninger, eventuelle endringer i forskriften og endelig behandling av statsbudsjettet i stortinget, jf. forvaltningsloven § 3 5 siste ledd.

Familiebarnehager - tildeles etter nasjonale satser

*Per heltidsplass per år

 

Driftstilskudd - Familiebarnehager 2023 Drift Kapital-tilskudd  total
Familiebarnehager, 0-2 år kr 193 400 kr 14 600 kr 208 000
Familiebarnehager, 3-6 år kr 148 100 kr 14 600 kr 162 700

Søknad refusjon for høye pensjonskostnader

Søknadsordning for pensjon 2023

Ordinære barnehager, enkeltstående sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager kr 114 394
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 0-2 år kr 25 658
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år kr 14 254
Barnehager, tilknyttet en  kjede  sum
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 0-2 år kr 23 326
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 3-6 år kr 12 959
Familiebarnehager sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager, nasjonal beregning kr 89 792
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) kr 8 145