Bærum kommune har ansvar for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager.

Barnehagene er ansvarlig for å følge de lokale retningslinjene for tilskudd til barnehagen (pdf).

I forbindelse med opptak av nye barn, barn som slutter og barn som bytter barnehage er det eier/styrer i privat barnehager skal rapportere til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer barna i fagsystemet Bærum Barn. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet Bærum Barn.

Søknad refusjon for høye pensjonskostnader

Barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av driftstilskudd kan søke om dekning for kostnader på skjema:

Barnehage – søknad om refusjon av pensjonsutgifter private barnehager

Meldeplikt

Barnehagelovens § 23c - Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

Endringer i barnehagens organisasjon skal meldes på til UDIR (Utdanningsdirektoratet) og kommunen på følgende skjema:

Melding om organisatoriske endringer i privat barnehage 

For mer info, se UDIRS hjemmeside:

Meldeplikt for private barnehager

For endring av bankkontonummer og andre meldinger til kommunen brukes følgende skjema:

Barnehage - opplysninger om organisasjonen

Driftstilskudd 2024 - private barnehager i Bærum kommune

Driftstilskudd Ordinære barnehager 2024 pr heltidsplass
Ordinære barnehager, små barn kr 271 834
Ordinære barnehager, store barn kr 137 072

 

Kapitalsats basert på godkjennings år pr heltidsplass
Til og med 2015 kr 12 900
2016-2018 kr 25 900
2019-2021 kr 29 300
2022-2024 kr 36 500

Det tas forbehold om at tilskuddssatsen må beregnes på nytt ved eventuelle endringer i foreldrebetaling, kommunal deflator, feilberegninger, eventuelle endringer i forskriften og endelig behandling av statsbudsjettet i stortinget, jf. forvaltningsloven § 3 5 siste ledd.

Familiebarnehager - tildeles etter nasjonale satser

*Per heltidsplass per år

 

tilskudd - Familiebarnehager 2024 Drift Kapital-tilskudd  total
Familiebarnehager, 0-2 år kr 209 500 kr 16 300 kr 225 800
Familiebarnehager, 3-6 år kr 162 000 kr 16 300 kr 178 300

Søknadsordning for pensjon 2024

Ordinære barnehager sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager kr 123 460
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonstilskudd pr barn) 0-2 år kr 24 328
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år kr 13 515
Familiebarnehager sum
Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager, nasjonal beregning kr 93 142
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 0-2 år kr 10 707
Pensjonstilskudd per heltidsplass (hva barnehagen mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år kr 8 566