Snarøya barnehage

Snarøyveien 147, 1367 SNARØYA

5,7

 • 25% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 75% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 14
 • Svarprosent 82%