Nøkkelinformasjon

Flåklypa barnehage

Fürstveien 46, 1367 SNARØYA

Telefon: 67 12 51 73

5,6

 • 33% barnehagelærer
 • 22% barne- og ungdomsarbeider
 • 11% annen bakgrunn
 • 22% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 34
 • Svarprosent 94%