Bærumsmarka Fus barnehage

Gamle Ringeriksvei 110, 1356 BEKKESTUA

5,9

 • 21% barnehagelærer
 • 25% barne- og ungdomsarbeider
 • 42% annen bakgrunn
 • 12% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5,2 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 68
 • Svarprosent 80%