Idrettslag, klubber, foreninger og andre organiserte grupper kan få godtgjørelse fra kommunen for å plukke søppel langs kommunale veier og i friområder.

Kommunen gir godtgjørelse for søppelplukking langs om lag 70 ruter av varierende lengder og arealer i Bærum. Det er idrettslag, klubber, foreninger og andre organiserte grupper med et organisasjonsnummer registrert i Bærum som kan få godtgjørelse for å plukke søppel langs rutene. Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper kan ikke søke.

Godtgjørelsen er fastsatt på forhånd og vil variere i forhold til lengde og areal for rutene. Klubber, lag og foreninger må samordne sine henvendelser. Kommunen tar for eksempel kun imot én søknad fra en fotballklubb. Kommunen prøver å legge til rette for at flest mulig skal få delta.

  • For å søke om å få tildelt en rute, send en e-post til post@baerum.kommune.no
  • Merk e-posten med "Søppelplukking 2023"
  • Frist: 27. mars 2023

Ved spørsmål, kontakt Christoffer Melum på e-post christoffer.melum@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 52 61.