Spørsmål og svar om sortering av matavfall

Hva er matavfall?

Matavfall er alt avfall som kommer fra det du kan spise. Matavfallet er organisk nedbrytbart, og blir også kalt våtorganisk avfall. Fra norske husholdninger består matavfallet vanligvis av skall, skrell, skrotter, grut, teposer, kaffefilter med kaffegrut, tilgriset tørkepapir, mindre kjøttbein og matrester. Vått matavfall, som supperester, rester fra sauser og flytende fett, skal sorteres som restavfall. Det skal heller ikke kastes i vask/do da dette kan gi store problemer i avløpsrørene.

Hvorfor er det viktig å gjenvinne matavfall?

Kildesortert matavfall kan bli til biogass eller kompost. Når du komposterer matavfallet blir flere næringsstoffer gjenbrukt. Matavfallet blir blant annet til miljøvennlig drivstoff og biologisk gjødsel.

Hvorfor skal ikke blomster, krydderplanter og potteplanter i matavfallet?

Blomster og potteplanter er ikke matavfall. Biogassanlegget for matavfall ønsker ikke blomster og potteplanter i behandlingsprosessen, ettersom restene fra biogassproduksjonen blandes med torv og sand til jordforbedringsprodukt og kan inngå i produksjon til mat for mennesker. Krydderplanter er spiselig, så stilker og blader kan sorteres som matavfall. Jorden skal i restavfallet, mens plastpotten sorteres som plastemballasje.

Hva er riktig sortering av planter og blomster?

  • Små mengder blomster, stueplanter og krydderurter er restavfall.
  • Store mengder planter og blomster fra hagen skal leveres som hageavfall til Isi gjenvinningsanlegg.
  • Fremmede arter skal pakkes i tette avfallssekker og leveres for seg til gjenvinningsstasjonen.

Hva med økologiske planter og blomster?

Økologiske planter og blomster er ikke matavfall og skal derfor sorteres i restavfallet.

Hva skjer med matavfallet som kildesorteres i Bærum kommune?

Matavfallet hentes av renovatør og lastes om på Isi gjenvinningsstasjon. Deretter sendes det til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS biogassanlegg. Der omdannes matavfallet til biogass og leveres som drivstoff til biler, blant annet renovasjonsbilene i Bærum. Restene fra biogassproduksjonen blandes med torv og sand til jordforbedringsprodukt og kan inngå i produksjon til mat for mennesker. Derfor er det viktig at det ikke inneholder mye sprøytemidler fra andre ting enn matavfall. 

Må jeg fjerne klistremerke (logo) før jeg kaster fruktskall?

Nei, dette blir fjernet i prosessen med produksjon av biogass og biogassrester.

 

Takk for at du kildesorterer!

Selv om matavfallet gjenvinnes, er det viktigste tiltaket å spise opp maten :)

Psst: Ønsker du å lære mer om riktig sortering, og få tips og smarte løsninger? For eksempel til hvordan du kan ta vare på løkblomstene til neste sesong? På sortere.no får du nyttige veiledning.