Skattekammeret Rykkinn

Skattkammeret tilbyr aktiviteter og utlån av utstyr, og driftes av Kirkens Bymisjon. Vi har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse.

Her finner du oss på Facebook.

Telefon

477 99 935

Besøksadresse

Tyttebærveien 30
1349 Rykkinn