Hjemme hos meg ble avviklet i desember 2023, etter 6 måneders pilot, for å se om vi kunne øke ombruksgraden ved å redde og sette tilgjengelige ombruks produkter som skulle vært kastet på Isi gjenvinningsstasjon. Kommunen jobber videre med nye tiltak innen ombruk. Takker alle for tillitten under prosjektets levetid.

Et hjem for bærekraftig handel - og en møteplass for ombruk, bærekraft og kunnskap - i hjertet av Fornebu. Vi gir nytt liv til møbler, interiør og mye annet andre kaster.

«Hjemme hos meg» er et pilotprosjekt for å øke engasjementet og nysgjerrigheten rundt ombruk. Hver dag kaster nordmenn møbler, kunst og kontorutstyr av høy kvalitet på avfallsstasjoner rundt om i landet. På Isi gjenvinningsstasjon i Bærum kastes så mye fint at vi kan innrede et helt hjem, og fornye innredningen flere ganger i løpet av et år!  

Skatt eller søppel?

Hagefest Sykler Kontormøbler Barnefest Speil Skøyter Skatter fra Isi Gjenvinningsstasjon Vi vil forlenge levetiden til møbler andre kaster Skolesekk Sykkelsete Barneleke

Hver dag leverer Bærumsfolk fullt brukbare møbler, sportsutstyr, leker og mye mer til Isi gjenvinningsstasjon.

Ombruk i praksis 

I prosjektperioden fra juni til desember 2023 innreder vi Punkt Fornebu som et hjem med brukte møbler og inventar fra innbyggerne i Bærum. Vårt hjem skal være et utstillingsvindu for ombruk, en bruktbutikk for bærekraftig handel og kontoret til prosjektleder Agnes. Her kan du kjøpe robuste møbler, lære mer om ombruk og delta på spennende aktiviteter og kurs!  

Kunnskap og ombruksglede 

For å skape mer ombruksglede og kunnskap om sirkulærøkonomi vil vi også bruke lokalene til kurs, foredrag og aktiviteter innen temaer som redesign, matsvinn, gjenbruk, reparasjon og bærekraft. Vi legger til rette for meningsfullt samvær med byttedager, fiksefester og mye mer! 

Vil du være med? 

Vi ønsker å få med lokale aktører i Bærum! Ta kontakt med Agnes, vår prosjektleder innen ombruk, hvis du tilbyr kurs, foredrag eller aktiviteter innen ombruk, sirkulærøkonomi eller bærekraftige løsninger.

Åpningstider og arrangementer

Følg oss på Facebook for å få informasjon om åpningstider fra uke til uke, aktiviteter, foredrag, utstillinger, kurs og mye mer! 😊 

Her finner du oss!

Adresse: Forneburingen 252, 1364 Fornebu