Flere steder i kommunen er det utplassert bokskap, med gratis bøker. Lån en bok mens du går på cafe eller ta den med deg til odel og eie. Du kan også ta med en bok hjemmefra, og bytte den inn i en bok du finner i et av bokskapene.

Tre bokskap står sentralt i Sandvika sentrum, De er plassert ved Elvepromenaden, Bakgården og på Bjørnegård aktivitetshus.

Bøker blir byttet ut flere ganger i året gjennom Bærum kommune Arbeid og aktivitet, spire og gro. Prosjektideen om bokskap kom under pandemien. Bærum kommune Avfall og gjenvinning er ansvarlig for bokskapene. Det første skapet ble satt ut i 2022 av prosjektleder Agnes Ansdatter.

Bilde av bokskap med bøker
Bilde av bokskap med bøker