Flere steder i kommunen er det utplassert bokskap, med gratis bøker. Lån en bok mens du går på cafe eller ta den med deg til odel og eie. Du kan også ta med en bok hjemmefra, og bytte den inn i en bok du finner i et av bokskapene.

Tre bokskap står sentralt i Sandvika sentrum ved Elvepromenaden, et skap står på Isi gjenvinningsstasjon og ytterligere et skap vil bli plassert på Bjørnegård aktivitetshus.

Bøker blir byttet ut flere ganger i året gjennom Bærum kommune Arbeid og aktivitet, spire og gro. 

Bilde av bokskap med bøker
Bilde av bokskap med bøker