Nå er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer som den skal.

Vi ber derfor om hjelp slik at renovatører og driftspersonell ikke utsettes for unødig smitterisiko:

  • Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken.
  • Hvis det skulle oppstå forsinkelser i tømmingen er det svært viktig at alt avfall i hjemmet sorteres. Hvis mye av avfallet kastes i restavfallsdunken, blir denne fort full.