Svartelistede planter - hagerømlinger som det også kalles - er fremmede planter som kan utgjøre en stor trussel for det biologiske mangfoldet i norsk natur.

artsdatabanken.no finner du en oversikt over alle svartelistede arter.

Hva kan hageeiere gjøre?

 • Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din og om de kan være en trussel for naturmangfoldet i ditt nærmiljø.
 • Plant ikke svartelistede arter i hagen din, på grunn av faren for spredning.
 • Bekjemp fremmede svartelistearter, hvis de etablerer seg utenfor hagegjerdet.
 • Kast ikke planteavfall fra fremmede svartelistearter i naturområder eller på tilfeldige avfallsplasser.
 • Lever planteavfall fra svartelistede arter som kan inneholde frukter eller frø til ditt lokale avfallsanlegg.
 • Når du handler eller bytter planter, bør du være oppmerksom på at det kan være med følgeorganismer som kan bli vanskelige å bli kvitt seinere.
 • Finner du svartelistearter i naturen, så meld fra på artsdatabanken.no

Slik kan du levere svartelistede planter

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall. Svartelistede planter og planterester pakkes godt inn i avfallssekker og medbringes til Isi avfallsanlegg, kontakt betjeningen når du kommer. Vi har containere som går til forbrenning. Slik hindrer vi at støv, frø og plantebiter ikke kommer i kontakt med annet hageavfall eller ut i naturen.

Mer informasjon

 

Svartelistede planter

Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme Rynkerose Kjempeslirekne, parkslirekne Kjempespringfrø

Kontaktinformasjon Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Ordinære åpningstider

 • Mandag-torsdag: kl. 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

 • Mandag-torsdag: kl. 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt