Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok 11. mars å sende forslag til «Forskrift om avfallssug for Bærum kommune» på høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum vedtok 11. mars å sende forslag til «Forskrift om avfallssug for Bærum kommune» på høring og offentlig ettersyn.

Forskrift om avfallssug skal sikre at miljø, helse og økonomi ivaretas ved oppsamling, innsamling og transport av avfall fra husholdninger tilknyttet avfallssug i Bærum. 

Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer i Bærum med husholdningsavfall, som ligger innenfor et område med avfallssug som eies og driftes av kommunen. Forskriften gjelder også eiendommer med næringsavfall fra virksomheter som er med i den kommunale renovasjonsordningen for avfallssug.

Si din mening om forslaget før 18. april

Kommunen ber om innspill til forslaget før 18. mars.

Høringssvar sendes som e-post til post@baerum.kommune.no og merkes med «21/14254 - Forskrift om avfallssug for Bærum kommune».

Ved spørsmål, kontakt: Tone Bye Moen, tone.bye.moen@baerum.kommune.no