Bærumssamfunnets nye visjon «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, bærekraft» er blitt til i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere i kommunen og politikere gjennom et helt år. Ordføreren forteller om kommunens visjon.

Arbeidet med visjonen

Du spør kanskje: En visjon – hvor innovativt kan det være i 2015? Vi har sett mange eksempler på visjoner som har blitt til i lukkede rom, og deretter havnet i skuffen.  Derfor var målet for oss først og fremst å gjennomføre en engasjert og bevisstgjørende prosess i bærumssamfunnet. Visjonen fremstår som en svært positiv bonus.

Selve arbeidet med å utvikle visjonen har hatt som utgangspunkt å prøve ut nye arbeidsformer i tre faser; kartlegging, involvering og «kna»-fasen. Formannskapet nedsatte et visjonsutvalg med ordfører, Marianne Rieber-Mohn og Edvard Værland Brekke, som jobbet tett med Kommunikasjonsenheten.

Visjonsarbeid
Det ble invitert til en rekke verksteder med innbyggere, medarbeidere og ledere i kommunen. Kommunestyret hadde verksted i mars 2015. Bildet er fra verkstedet med Ungdommens kommunestyre februar 2015.

Gjøre visjonen!

Når visjonen nå er på plass, gjenstår den viktigste jobben – å gjøre visjonen.

Sammen er visjonens viktigste budskap. Visjonen angir også noen kvaliteter som vi ønsker skal prege bærumssamfunnet: mangfold: å sette pris på og respektere forskjellighet raushet: følelsen av et fellesskap, noe som er større enn oss selv – bærekraft: å tenke på fremtiden når vi gjør våre valg, de unges begrep.

Visjonen er et løfte om medvirkning og involvering til næringsliv, innbyggere, organisasjoner, frivillighet og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet.

Visjonen skal

 • Bidra til å skape det samfunnet vi vil ha i Bærum
 • Forplikte – også kommuneorganisasjonen
 • Bidra til involvering og medbyggerskap

Fire satsingsområder

 • Synliggjøre visjon gjennom involvering og medvirkning
 • Bruke visjonen som styrings- og ledelsesinstrument i kommunens virksomhet
 • Partnerskaps- og samarbeidsstrategi som involverer næringsliv, velforeninger, frivillige organisasjoner, – og kommunens egne tjenestesteder. Ungdommens kommunestyre skal ha en spesiell plass i dette arbeidet
 • Styrke identiteten. Fortellingen om «Sammen skaper vi fremtiden» består av mange historier. Disse skal sammen styrke identitet til bærumssamfunnet og lokalsamfunnet

Noen kan kanskje spørre: hva skal vi med visjon nå i disse kommunereformtider? Til det vil jeg svare – jo nettopp i situasjoner når vi står overfor store samfunnsutfordringer trenger vi det som samler oss, – og visjonens sammen-budskap bidrar til å samle.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører, Bærum kommune

Bærum kommunes hovedmålsetninger

 • Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.
 • Balansert samfunnsutvikling - mangfold, grønn og urban.
 • En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.
 • Dialog og medvirkning for bedre løsninger.