SmartCity Bærum skal bidra til å skape gode rammebetingelser og samarbeid for grønn næringsutvikling.

Vi vet at det er i næringslivs- og forskningsmiljøene at de nye teknologiene og tjenestene utvikles. Det er derfor viktig at det etableres ett tett og strategisk partnerskap mellom kommune, næringsliv og akademia.

Partnerskap

 • Medlemmer SmartCity Bærum
 • Bærum Næringsråd og Energy Valley, bidrar til å nå målene i Strategisk næringsplan
 • NTNU, ZEN, Futurebuilt

Nettverk

Osloregionen faggruppe for næringssamarbeid.

Konkurransekraft og attraktivitet har vært hovedtemaer i 2022. Temaer har vært «Bærekraft og næringsutvikling», «Grønt Landtransportprogram», «Digitalisering og Industri 4.0», «Energi og grønn industri», «Sirkulærøkonomi» og «AI og VR».

Nettverket hadde samling på Kongsvinger i august 2022.

Smartbyene – et nettverk av byer i Norge som har definert seg selv som «smarte byer».

Nettverket er først og fremst et erfaringsdelingsnettverk, men også der det gjennomføres felles prosjekter. Det har ikke vært prioritert deltakelse i dette nettverket i 2022. Nettverket ledes av KS.

Næringsledernettverk – storbynettverk

Temaet i dette nettverket har spesielt vært knyttet opp mot erfaringsutveksling knyttet til de statlige finansielle støtteordninger til næringslivet, de såkalte kommunale kompensasjonsordning til næringslivet.

Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. SmartCity Bærum var med i oppstarten av programmet, og har deltatt aktivt i forskningsprosjektet som ble avsluttet i 2021. Smart Mobility Suburbs (SMS). I dag deltar kommunen i to prosjekter:

 • Folks oppfatning om lokalt klimaarbeid
 • Implementering av klimabudsjett

Fairtrade

Bærum kommune er Fairtradekommune. I 2022 ble det etablert en prosjektgruppe som deltar i nettverk med andre Fairtradekommuner. Deltakere fra kommunen representerer anskaffelses enheten og styring og analyse i tillegg til SCB.

Områdeforum Fornebu i regi av Oslo Metropolitan area

Områdeforumet består av de største eiendomsutviklerne på Fornebu. SmartCity Bærum deltar i møtene

 • Viken fylkeskommune
 • Landbrukssamarbeidet Asker og Bærum

Ordfører besøker bedrifter i Bærum

Det er viktig å ha god kunnskap om Bærums brede og spennende næringsliv. Ordfører, Bærum næringsråd og Smartcity Bærum besøker hvert år et knippe ulike virksomheter i Bærum. Besøkene gir alltid ny kunnskap, både om det som går bra og innspill til videre utvikling.

 • ABB (2021)
 • Slumberger
 • Cisco
 • Erichsson
 • Systima
 • Flytteservice

Utdeling av miljøfyrtårnsertifikater til Bærumsbedrifter

Bærum kommune er en partner i Miljøfyrtårn, og alle virksomheter i Bærum. Utdeling av sertifikater og diplomer gjennomføres av ordfører. I 2021 og 2022 er har det vært utdelt sertifikater på Destinasjon Bærum konferansen, bedriftsbesøk og på Næringslivsdagen. Pr. Desember 2022 var det rundt 180 virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert i Bærum. 26 virksomheter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2021 og 24 virksomheter ble sertifisert i 2022. SmartCity Bærum hadde ansvaret med resertifisering av rådhuset i Sandvika i 2022.