SmartCity Bærum er et strategisk partnerskap mellom Bærum kommune, næringsliv og akademia. Hovedmålet er at SmartCity Bærum skal være en felles kunnskapsarena for kommune næringsliv og akademia.

Styret i SmartCity Bærum

Aktiviteten for styret i SmartCity Bærum har vært lav gjennom hele pandemien. Det er et mål om å øke styrets involvering og engasjement og skape et tettere samarbeid mellom styret, partnerne og Bærum kommune.

Styret pr. 31.12 2022 besto av:

 • Arthur Wøhni, Bærum kommune (Styreleder)
 • Aksel Aanesen, Bærum Næringsråd
 • Lars Hovind, Devoteam AS
 • Kai H. Eidissen, Knowit AS
 • Elisabeth Kolrud, Asplan Viak
 • Tor Åsmund Leikvoll, Telenor
 •  Edel Hovland Nordang, Norconsult
 • Vigleik Stusdal, Kommunal og moderniseringsdepartementet (Observatør)
 • Daglig leder: Unni Larsen.

Medlemmer i SmartCity Bærum

Antallet partnere har gjennom pandemien er blitt redusert noe. Årsaken er nok mangel på aktivitet og færre relevante prosjekter. Samtidig ser vi at etter pandemien er det flere som ønsker å bidra inn i partnerskapet i SmartCity Bærum. Dette er svært hyggelig.

Nye partnere er:

 • Fornebu Brygge
 • Selvaag Bolig
 • Knowit
 • Presice Prediction