Prisen for Årets gründer deles ut en gang i året for å synliggjøre og fremme gründerskap og nyetableringer i kommunen.

Morgendagens utfordringer må møtes med fremtidsrettede og innovative løsninger. Kompetanse og innovasjon er viktige drivere, og det er i gründermiljøene flere av de nye teknologiene og tjenestene utvikles.

Bærum ønsker et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Det er derfor svært viktig å fremme gründere som bidrar til vekst og varig verdiskapning. På lang sikt er det varig verdiskapning som er viktigst.

- Bærum har et bredt og spennende næringsliv - alt fra enkeltpersonsforetak til større virksomheter i hurtig vekst. Bærums gründerpris skal sette fokus på næringsutvikling og nyetablering i kommunen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Jury for Bærums gründerpris har bestått av følgende:

  • Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum (leder av jury)
  • Aksel Aanesen /Ane Mjaaseth (2021), daglig leder Bærum næringsråd
  • Toril Flåskjær / Marit H. Silseth (2022), daglig leder Kvinner i Business
  • Preben Strøm, daglig leder Energy Valley
  • Mo Bourmani, daglig leder Bærum International Hub
  • Terje Tandberg, ABBH AS, representant også for Budstikka.

Årets gründer 2021

Diplom og premie ble utdelt på Destinasjon Bærumskonferansen som ble avholdt i 24.mars 2022. Juryen valgte å dele ut prisen til to virksomheter dette året. Vinnerne var King Coffee og Cognite.

Årets gründer 2022

Diplom og premie ble delt ut på Næringslivsdagen i regi av Bærum næringsråd. Vinneren var Viking Arm. Bilde av Viking arm - utdelingen