Bærum kommune utfordrer markedet i en plan- og designkonkurranse, for å finne nye løsninger som bidrar til sirkulær emballasje for byggeplasser.

Illustrasjon av en bygning i en pappeske

En stor del av avfall fra byggeplasser kommer fra emballasje som brukes for å beskytte materialer og produkter. Bærum kommune ønsker å bidra til å kutte klimagassutslipp og avfall som kommer fra byggeprosjekter. Gjennom en plan- og designkonkurranse utfordrer kommunen markedet til å finne nye løsninger for å redusere avfall fra emballasje. Prosjektet innebærer å gjøre endringer i dagens byggeprosess, samt å utvikle innovative metoder for å erstatte dagens bruk av engangsemballasje. 

Gjennomføring 

  • Prosjektet gjennomføres høsten 2020. Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i starten av september, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere skal være gjennomført i løpet av september.
  • Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulær emballasje for byggeplasser. Leverandørene blir honorert likt for sine forslag, med 200 000 kroner inklusiv mva.
  • En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren får 300 000 kroner, inklusiv mva., til å lage en prototype av sitt forslag.
  • Løsningen presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartementet, potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet er at de nye løsningene blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Se utlysning

Informasjonsmøte 

Kommunen arrangerte et digitalt informasjonsmøte 8. september 2020. 

Se presentasjon her

Se møtereferat her

Bakgrunn - Fast Track for sirkulærøkonomi 

Gjennom Leverandørutviklingsprogrammet Innovative Anskaffelser (LUP), finansierer Klima- og miljødepartementet utviklingen av fem prosjekter innen sirkulærøkonomi: sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulære gressbaner, sirkulære skillevegger i tre, sirkulær mobilitet i hyttekommuner og sirkulærenergi. Vinneren av de respektive konkurransene presenterer sine prototyper i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser. 

Les mer om Fast Track for sirkulærøkonomi