Grønne minibusser henter barn på skoler, kjører dem til fritidsaktiviteter og frakter dem helt hjem etter trening. 

Samkjøring til fritidsaktiviteter er en spennende pilot Ruter og kommunen samarbeider om. Grønne minibusser henter barn på skoler, kjører dem til fritidsaktiviteter og frakter dem helt hjem etter trening. 

For Bærum kommune er det viktig å finne gode tiltak, som bidrar til å redusere bilkjøring på det lokale veinettet. Mange foreldre må bruke bil når barna skal hjem fra fritidsaktiviteter. Samkjøring hjelper barnefamilier i hverdagen, samtidig som det bidrar til klimaklok kommune. Barna som bruker transporttilbudet får et reisekort til Ruters transportmidler og VYs tog.

Utvidet tilbudet i 2020 

Frem til september 2020 omfattet tilbudet barn som gikk på Stabæk fotballakademi. Høsten 2020 ble ordningen utvidet til flere aktiviteter og barn. I tillegg til Stabæk Fotball, omfatter den nye piloten rundt 330 barn fra Ippon Judo og Haslum IL. 

Bakgrunn

Klimapanelet foreslo i oktober 2016 at kommunen skulle ta initiativ til å legge til rette for mer samkjøring til fritidsaktiviteter. Det første pilotprosjektet ble utviklet sammen med Stabæk Fotball og startet opp januar 2018. På Nadderud førte det til 100 færre biler utenfor treningsområdene på ettermiddagen. Siden den gang har mer enn 65 000 bussreiser blitt gjennomført.

Fakta

  • Pilotprosjektet startet opp januar 2018. Høsten 2020 startet en utvidet pilot, som omfatter flere barn og fritidsaktivteter. 
  • Piloten er et samarbeid mellom Ippon Judo, Haslum IL, Stabæk Fotball, Ruter og Bærum kommune, som SmartCity Bærum fikk i gang. 
  • Tiltaket følger mål 5 i Bærum kommunes Klimastrategi 2030: «I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent».