Grønne minibusser henter barn på skoler, kjører dem til fritidsaktiviteter og frakter dem helt hjem etter trening.

Samkjøring til fritidsaktiviteter er en spennende transportløsning som Ruter og kommunen samarbeider om. Grønne minibusser henter barn på skoler, kjører dem til fritidsaktiviteter og frakter dem helt hjem etter trening.

For Bærum kommune er det viktig å finne gode tiltak som bidrar til å redusere bilkjøring på det lokale veinettet. Mange foreldre må bruke bil når barna skal hjem fra fritidsaktiviteter. Samkjøring hjelper barnefamilier i hverdagen, samtidig som det bidrar til klimaklok kommune. Barna som bruker transporttilbudet får et reisekort til Ruters transportmidler og VYs tog.

Utvidet tilbudet

Frem til september 2020 omfattet tilbudet barn som gikk på Stabæk fotballakademi. Høsten 2020 ble ordningen utvidet til flere aktiviteter og barn. I tillegg til Stabæk Fotball, fikk rundt 330 barn fra Ippon Judo og Haslum IL delta på ordningen. Fra august 2021 er ordningen ikke lenger en pilot. Nå har Ruter og Bærum kommune inngått en offentlig-offentlig samarbeidsavtale om transporten med varighet frem til juni 2022.

Bakgrunn

Klimapanelet foreslo i oktober 2016 at kommunen skulle ta initiativ til å legge til rette for mer samkjøring til fritidsaktiviteter. Det første pilotprosjektet ble utviklet sammen med Stabæk Fotball og startet opp januar 2018. På Nadderud førte det til 100 færre biler utenfor treningsområdene på ettermiddagen. Siden den gang har mer enn 100 000 bussreiser blitt gjennomført.

Fakta

Pilotprosjektet startet opp januar 2018. Høsten 2021 er piloten erstattet med en offentlig offentlig samarbeidsavtale, som omfatter flere barn og fritidsaktivteter. Avtalen varer frem til juni 2022.

Aktivitetene som har tilbudet er Ippon Judo, Haslum IL, Stabæk Fotball.

Tiltaket følger mål 5 i Bærum kommunes Klimastrategi 2030: «I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent».