På Nadderud har det blitt 100 færre biler hver ettermiddag, etter at egne minibusser begynte å frakte barn til og fra trening.

Henteordningen er et pilotprosjekt, som er et samarbeid mellom Stabæk Fotball, Ruter og kommunen. 

Egne minibusser fra Ruter henter barna på skolen og kjører dem til akademitrening, og hjem når treningen er ferdig. Ordningen omfatter rundt 130 barn, i alderen 7-10 år, fra 11 skoler i Bærum. Alle barna deltar på trening i regi av Stabæk fotball. 

Barna som bruker transporttilbudet får et reisekort som også kan benyttes utenom fotballskolen på alle Ruters transportmidler og NSBs tog.

Fremtidens transportløsninger

Målet med samkjøring i minibuss er å bidra til færre biler på veiene og gjøre hverdagen enklere. På Nadderud har det blitt 100 færre biler hver ettermiddag, etter at ordningen startet opp. 

Bærum kommune har vedtatt en klimastrategi med ambisiøse mål som blant annet inkluderer å redusere den lokale biltrafikken. Prosjektet skal bidra til at det utvikles gode reisevaner, og gi grunnlag for at det kan utvikles tilsvarende løsninger med bestillingstransport for flere målgrupper og aktiviteter. 

Fakta om henteordningen: 

  • Pilotprosjektet starter opp januar 2018 og varer frem til sommer 2019. 
  • Klimapanelet foreslo i oktober 2016 at kommunen skulle ta initiativ til å legge til rette for mer samkjøring til fritidsaktiviteter. 
  • Piloten er et samarbeid mellom Stabæk fotball, Ruter og Bærum kommune, som SmartCity Bærum fikk i gang. 
  • Tiltaket følger mål 5 i Bærum kommunes Klimastrategi 2030: «I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent».