Bærum kommune jobber for å redusere matsvinn på bo- og behandlingssentre. Målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent i prosjektperioden. 

Prosjektet strekker seg over to år og foregår på fire bo- og behandlingssentre i Bærum. Målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent i prosjektperioden. 

Hva gjøres? 

  • Kartlegging av omfang: Hvor mye mat som kastes kartlegges gjennom veiinger, registreringer, spørreundersøkelser og observasjoner. 
  • Kartlegging av årsaker: Hvorfor mat kastes kartlegges gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med ansatte. 
  • Igangsetting av tiltak: Med bakgrunn i funnene, settes det i gang tiltak på hvert av de fire bo- og behandlingssentrene som deltar i prosjektet. 

I samarbeid med Østfoldforskning samles funn og erfaringer fra prosjektet. Kommunen samarbeider også med Matvett og Framtiden i våre hender.