Designmøbler

Bærum kommune har flere pågående prosjekter som er støttet gjennom Klimasats-ordningen.

Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen ble opprettet i 2016. Midlene som gis gjennom Klimasats skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Klimasats-prosjekter i Bærum

Bærum kommune har flere prosjekter støttet gjennom Klimasats-ordningen:

 • Bærum ressursbank
 • Ladepunkter i Bærum 
 • Mobilitetsstrategi for Bærum
 • OMigjen Bærum
 • Smarte bygg i Bærum 
 • Låneordning for elsykkel for innbyggere og bedrifter 
 • Grønn og effektiv varelogistikk i Sandvika 
 • Grønne og sirkulære anskaffelser 
 • Utvikling og reorganisering av kommunens innkjøp 
 • Byggematerialer i omsorgsboliger 
 • Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
 • Bærum Ressursbank
 • Fossilfri byggeplass, Bekkestua skole 
 • Elvarebiler, biogasslastebil og eltruck
 • Gjenbruk og redesign i forbindelse med kommunegården
 • Kutt i matsvinn på bo- og behandlingssentre i kommunen
 • Case-studie av mobilitet og redusert bilbruk i deler av Bærum
 • Skibuss til trening