Designmøbler

Fossilfri byggeplass, sykkelhotell og kutt i matsvinn. Bærum kommune har flere pågående prosjekter som er støttet gjennom Klimasats-ordningen.

Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen ble opprettet i 2016. Midlene som gis gjennom Klimasats skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Bærum kommune har flere pågående prosjekter som er støttet gjennom ordningen. I 2019 søkte kommunen om midler til 13 nye klimaprosjekter.

Prosjekter støttet gjennom ordningen: 

 • Fossilfri byggeplass, Bekkestua skole 
 • Sykkelhotell på Østerås og Kolsås
 • Bærum ressursbank 
 • Låneordning for elsykler for bedrifter, innbyggere og ansatte i Bærum kommune
 • Ladepunkter til kommunenes tjenestebiler i Bærum
 • Elvarebiler til tjenestebruk i Bærum kommune
 • Mobilitetsstrategi for Bærum
 • Gjenbruk og redesign av møbler 
 • Kutt i matsvinn på bo- og behandlingssentre i kommunen
 • Case-studie av mobilitet og redusert bilbruk i deler av Bærum
 • Smarte bygg i Bærum 
 • Byggematerialer i omsorgsboliger, Elgefaret omsorgsbolig 
 • Case-studie - mobilitet i etablerte boligområder 
 • Skibuss til trening