Bærums klima- og miljøpris skal motivere innbyggere, foreninger, organisasjoner og næringslivet til nytenking og endring for et bedre klima og miljø.

Klima- og miljøprisen skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Prisen skal bidra positivt til kommunens arbeid med å nå sine klima- og miljømål.

Både innbyggere, foreninger, organisasjoner og næringsliv i Bærum kan vinne prisen. Se mer om prisens innhold og kriterier i statuttene for klima- og miljøprisen. 

Nominer kandidater til Klima- og miljøprisen 2022!

Vet du om noen som fortjener å få Bærums klima- og miljøpris? Kanskje vet du om en ildsjel som engasjerer seg for et miljø- og klimaklokt Bærumssamfunn? Eller en bedrift som har tenkt nytt og innovativt rundt klima og miljø? Vi vil høre fra deg! 

 • Send kandidater til klimaklok@baerum.kommune.no
 • Legg ved en kort begrunnelse for nominasjonen. 
 • Frist er 20. august 2022.
 • Klima- og miljøprisen deles ut på senhøsten 2022. 

Vinnere av klima- og miljøprisen 

Bærums klima- og miljøpris ble delt ut første gang i 2019. 

Klimaklok 2020 til fjernvarme og urban dyrking! 

Bærums klima- og miljøpris 2020 ble delt ut 4. desember. Prisen hadde to vinnere: Oslofjord Varme, samt Dine Røtter og Toothfairy Farm. Oslofjord Varme leverer fjernvarme og fjernkjøling til Sandvika og Fornebu basert på varme fra kloakken og Oslofjorden. Dine Røtter og Toothfairy Farm har skapt dyrkeglede i Løkkehaven i Sandvika, og utviklet forretningsmuligheter for å levere selvdyrket mat fra Hamang spiselige hage. 

Juryens begrunnelse - Oslofjord Varme

Juryen er stolte over å ha en bedrift med lokal tilhørighet som ligger helt i verdensfronten innen fornybar varme og kjøling. Oslofjord Varme har siden åttitallet sørget for å varme og kjøle Sandvika, og etter hvert Fornebu, basert på varme fra kloakken og Oslofjorden. Juryen er imponert over hvordan Oslofjord Varme har utnyttet energi som ellers hadde gått til spille gjennom effektive og miljøvennlige varmepumper. Juryen vektlegger at Oslofjord Varme har bidratt betydelig til å realisere målene i kommunens klimastrategi. Oslofjord Varmes utbygging av fjernvarme og fjernkjøling i Bærum har bidratt sterkt til at det har vært mulig å fase ut oljefyring i stor skala i kommunen, lenge før forbudet mot oljefyring i bygg trådte i kraft 1. januar 2020. Selskapets infrastruktur gjør det enkelt å bruke utslippsfri varme på byggeplasser i Sandvika og på Fornebu, i forkant av at også oljefyring på byggeplasser blir forbudt fra 2022. Samtidig sørger selskapets produksjon av om lag 300 GWh fornybar varme og kjøling årlig for betydelig avlastning av kraftnettet i kommunen, som betyr lavere kraftnettkostnader for kommunens innbyggere. Det er lett å kalle Oslofjord Varme for en klimaklok bedrift, men viktigere er det at selskapets virksomhet gjør det lett å ta klimakloke valg innen varme og kjøling for utbyggere og Bærum kommune. Det er rett og slett både prisverdig og en pris verdig.

Juryens begrunnelse - Dine Røtter og Toothfairy Farm 

Juryen ble inspirert av Dine Røtter og Toothfairy Farm sitt initiativ til å skape opplevelser knyttet til kortreist mat, og spre kunnskap om dyrking av egen mat. Ved å etablere en pallekarmhage i Løkkehaven, som er åpen for alle som vil dyrke egen mat i Sandvika, bidrar de både til inkludering og lokal mobilisering i en klimaklok aktivitet. Fra Hamang spiselige hage har Dine Røtter og Toothfairy Farm også utviklet forretnings- muligheter, ved å levere selvdyrkede frukt, grønnsaker og blomster til lokale butikker og serveringssteder i Sandvika. På den måten bidrar de til at andre bedrifter kan selge og servere kortreiste råvarer. Juryen legger vekt på at initiativet bidrar til økt klima- og miljøansvar, i tillegg til at det bidrar til et mer kortreist liv med nærhet til tilbud og aktiviteter. En viktig del av Bærums klimaklok-arbeid er å legge til rette for gode nærmiljøer og nabolag, som muliggjør en mer kortreist hverdag. Pallekarmhagen har også stor overføringsverdi, og er noe alle i Bærum kan dra nytte av i form av inspirasjon, kunnskap og erfaringer. Som et pluss skaper pallekarmhagen også en grønn lunge i Sandvika - til glede for både mennesker og insekter.

Kommunen inviterte Bærumssamfunnet til å spille inn kandidater til årets klima- og miljøpris. Juryen oppnevnes av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og bestod av: 

 • Øystein Goksøyr (V) - juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
 • Sebastian Lundahl Otterhals (H) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 
 • Nikki Schei (MDG) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 
 • Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
 • Gry Skådinn (Bærum Næringsråd) 
 • Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)

Klimaklok 2019 til King Coffee

Klima- og miljøprisen «Klimaklok 2019» ble delt ut på verdens miljødag 5. juni. De fire nominerte til prisen var: 

 • Øvrevoll Galopp
 • Stabæk Fotball
 • Idun Winge
 • King Coffee

Ordfører Lisbeth Hammer Krog annonserte Stabekk-bedriften King Coffee som vinneren av «Klimaklok 2019». 

Utdrag fra juryens begrunnelse: 

Juryen er imponert over King Coffee sitt helhetlige syn på klima, miljø og inkludering. De har tatt hensyn til hele produksjonskjeden for kaffe, med et kritisk blikk og en bærekraftig vurdering av råvarer, transport, omsetning, distribusjon og håndtering av avfall. King Coffee bruker overskuddet til å støtte Plan og Kirkens Nødhjelp prosjekter. King Coffee samarbeider også med Gruten som samler inn kaffegrut som blir brukt i dyrking av lokal og kortreist østerssopp. King Coffee er med sin virksomhet med på å gjøre næringslivet i Bærum mer opptatt av, og oppmerksomme på, eget klima- og miljøansvar.

Utdeling av Bærums klima- og miljøpris Klimaklok 2019

Ordfører Lisbeth Hammer Krog delte ut klima- og miljøprisen. Her sammen med alle de fire nominerte Øvrevoll Galopp, Stabæk Fotball, King Coffee og Idun Winge.