Bærums klima- og miljøpris tildeles noen som gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn.

Klima- og miljøprisen skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp, samt skape nytenking i kommunens eget klima- og miljøarbeid.

Prisen tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en ekstra innsats for utviklingen av et klimaklokt bærumssamfunn.

Mer informasjon om mål og formål finnes i statuttene for klima- og miljøprisen. 

King Coffee tildelt Klimaklok 2019

Klima- og miljøprisen «Klimaklok 2019» ble delt ut på verdens miljødag 5. juni. De fire nominerte til prisen var: 

  • Øvrevoll Galopp
  • Stabæk Fotball
  • Idun Winge
  • King Coffee

Ordfører Lisbeth Hammer Krog annonserte Stabekk-bedriften King Coffee som vinneren av «Klimaklok 2019». 

Utdrag fra juryens begrunnelse: 

Juryen er imponert over King Coffee sitt helhetlige syn på klima, miljø og inkludering. De har tatt hensyn til hele produksjonskjeden for kaffe, med et kritisk blikk og en bærekraftig vurdering av råvarer, transport, omsetning, distribusjon og håndtering av avfall. King Coffee bruker overskuddet til å støtte Plan og Kirkens Nødhjelp prosjekter. King Coffee samarbeider også med Gruten som samler inn kaffegrut som blir brukt i dyrking av lokal og kortreist østerssopp. King Coffee er med sin virksomhet med på å gjøre næringslivet i Bærum mer opptatt av, og oppmerksomme på, eget klima- og miljøansvar.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog delte ut klima- og miljøprisen. Her sammen med alle de fire nominerte Øvrevoll Galopp, Stabæk Fotball, King Coffee og Idun Winge.