Prosjektet er en del av den nasjonale Tekstilaksjonen og skal gi unge i Bærum kunnskap om sammenhengen mellom klær og klima.

Prosjektet «Klær og klimaklok ungdom» skal gi unge i Bærum økt kunnskap om bærekraftig forbruk av klær og tekstiler. Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune og Tekstilaksjonen, med støtte fra Akershus fylkeskommune.

«Klær og klimaklok ungdom» gjennomføres høsten 2019 og er en del av den nasjonale Tekstilaksjonen i uke 43. Tekstilaksjonen er et nettverk av aktører i tekstil- og miljøbransjen med mål om bærekraftig endring.

10 tips

Som en del av prosjektet ble det i oktober 2019 gjennomført en workshop i Bærum Rådhus. Her deltok elever fra videregående skoler i Bærum, ordfører og politikere og aktører fra tekstil- og miljøbransjen. Målet var å sammen komme frem til 10 tips for hvordan klær og tekstiler kan bli brukt dobbelt så mange ganger.

Her er de 10 tipsene fra workshopen (pdf).

Tekstilaksjonen og Bærum kommune har også utarbeidet et foredrag om klær, klima og miljø som kan tilbys ungdoms- og videregående skoler i kommunen.

Foredrag: Klær og klimaklok ungdom (45 min)

Foredrag: Klær og klimaklok ungdom  (20 min)