I prosjektet Kjørestopp vil kommunen finne ut hvorfor det er høy andel av foreldrekjøring til fritidsaktiviteter, samt finne løsninger som kan redusere bilkjøring i fremtiden.

Fire ungdommer sykler til trening
Foto: Hanne Schmeltzer

Bilbruk på følgereiser har økt med 85 prosent fra 1980-tallet og frem til i dag. Følgereiser er reiser der foreldre kjører barna sine til trening eller andre aktiviteter. Til tross for den store økningen finnes det lite forskning på følgereiser. 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at bæringer oftere bruker bil sammenlignet med resten av den norske befolkningen, og en lokal reisevaneundersøkelse i Bærum viser at bilandelen på følgereiser er på 92 prosent. Dette har innvirkning på folkehelsen, med støy, endring av reisevaner og trafikksikkerhet, samt klima og miljø.

Formålet med forskningsprosjektet er å utvikle tiltak og verktøy som kommuner i Norge og andre land kan bruke for å redusere foreldrekjøring – her definert som privat foreldrekjøring av egne barn - til og fra fritidsaktiviteter. Et annet og vel så viktig formål med prosjektet er at tiltakene og verktøyene som utvikles skal bidra til mer klima- og miljøvennlig og helsefremmende tiltak, og at de samtidig ivaretar trafikksikkerhet og sosial rettferdighet i transport.

Prosjektet består av seks arbeidspakker:

  • Kartlegge barrierer for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter
  • Utvikling av tiltak sammen med idrettslagene
  • Utvikle ny teknologi
  • Gjennomføre tiltakene utviklet i prosjektet
  • Evaluere og revidere tiltakene
  • Oppskalering av tiltakene og formidling av resultater

Kommunen samarbeider med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og teknologiselskapet SPOND, og ideen til prosjektet kom fra idretten i Bærum. Prosjektet finansieres av Regionalt forskingsfond (RFF) og går over fire år. Det er 11 lokale idrettslag som har meldt sin interesse for å være med

Les om prosjektet på forskning.no

Les om prosjektet i Budstikka 

Kontaktpersoner