Jan Gehl

Den danske arkitekten og byplanleggeren Jan Gehl er kjent for sine bøker «Livet mellom husene» og «Byer for mennesker». Gehl er en pioner i å fokusere på menneskene fremfor bilen i byplanleggingen.