Meddommervervet for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024

Uttaket for meddommere i perioden 2021-2024 er gjennomført og avsluttet. Det vil ikke bli engasjert flere meddommere i denne perioden.

Henvendelser som gjelder ditt verv som meddommer skal som hovedregel rettes til den aktuelle domstolen.

Ved ønske om å avslutte vervet som meddommer før perioden går ut den 31. desember 2024, kan Bærum kommune kontaktes på politisk.sekretariat@baerum.kommune.no.

Ditt verv som meddommer blir automatisk avsluttet 31. desember 2024. Dersom du ønsker å fortsette må du søke nytt engasjement for perioden 2025-2028.

Informasjon om søknad til meddommerverv for perioden 1. januar 2025 – 31. desember 2028

Søknadsprosessen til meddommervervet for neste periode vil bli aktiv i mars 2024. Kommunen har ansvaret for å engasjere innbyggere til vervet og vil informere om denne prosessen gjennom følgende kanaler:

  • Kommunens egne hjemmesider hvor det også vil være søknadsskjema
  • Budstikka
  • Bæringen
  • Utsendelse av brev til utvalgte innbyggergrupper

Årsaken til at kommunen sender ut brev til utvalgte innbyggergrupper følger av kravet fra domstolen om kjønns- og aldersbalanse. Dette øker søknader fra innbyggergrupper som har vært underrepresentert i tidligere perioder.