Bærum kommune er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE) med virkning fra 1. januar 2018.

Organisasjonsform

Osloregionens Europakontor er en forening der kommuner, fylker og kunnskapsinstitusjoner (Universitet og Høgskoler) i Østlandsområdet kan være medlemmer. Foreningen representerer interessene til kontorets medlemmer i Brussel. Foreningen ble opprettet i 2004. Pr 01.01.2021 har den følgende medlemmer:

 • Fylker: Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.
 • Kommuner: Asker, Bærum, Drammen, Elverum, Flesberg, Hamar, Kongsberg, Lillehammer, Lillestrøm, Løten, Oslo, Ringsaker og Stange
 • Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet

Osloregionens Europakontor ligger sentralt i Brussel med et avdelingskontor i Oslo underlagt Europakontorets daglige ledelse og til felles bruk for foreningens medlemmer.

Virksomhet

Osloregionens Europakontor skal bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, og skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene gjennom europeisk samarbeid. Europakontoret jobber med å gi medlemmene økt synlighet, kompetanse og deltakelse. For perioden 2017-2021 er fokusområdene Det grønne skiftet og Inkluderende samfunn. 

Osloregionens Europakontor bistår medlemmene med følgende:

 • Henvendelser til EU/EFTAs institusjoner og organer 
 • Etablere kontakt med europeiske regioner og byer, samt andre interesseorganisasjoner 
 • Bistå med søknader til programmer og prosjekter innenfor EU og EØS 
 • Innhente og videreformidle informasjon som er av interesse for offentlige myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv 
 • Bruke Brusselmiljøet til å synliggjøre Osloregionen som en attraktiv og relevant samarbeidspartner 
 • Yte bistand til å knytte internasjonale kontakter i forbindelse med møter, studiebesøk og hospitering 

Osloregionens Europakontor er medlem i og følger alle relevante nettverk i Brussel som ERRIN Eurocities, EUREGHA, Assembly of European Regions (AER), BSSSC, CPMR, for å nevne noen. 

På foreningens nettside www.osloregion.org finnes relevant dokumentasjon om strategi og handlingsplaner. Her er også innkalling og referat fra årsmøter og styremøter dokumentert.

Mål med Bærum kommunes medlemskap

Bærum kommune er medlem i Osloregionens Europakontor er å være på den europeiske arena som aktiv og relevant aktør og deltaker. Kommunens mål for europeiske arbeid er:

 • Økt deltakelse i europeisk samarbeid gjennom EUs programmer for forskning, innovasjon og utveksling
 • Økt kompetanse om politikkutforming og regelverksutvikling i EU på viktige samfunnsområder
 • Økt synlighet gjennom medlemskap i nettverk innenfor prioriterte politikk- og utviklingsområder og kontakt om felles utviklingsbehov med byer/kommuner
 • Økt samarbeid om internasjonalisering med kommuner og fylker i hovedstadsregionen

Daglig leder

 • Gunnar Selvik

Styre

 • Anne Marte Kolbjørnshus (Innlandet, styreleder)
 • Marte Ingul (Oslo)
 • Siv Henriette Jacobsen (Viken)
 • Lisbeth Hammer Krog (Bærum)
 • Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark)
 • Mizanur Rahaman Lillehammer)
 • Yngve Foss (OsloMet)