18. oktober hadde kommunestyret i Bærum sitt første, konstituerende møte, etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september.

I det konstituerende kommunestyremøtet ble nytt formannskap, ordfører og varaordfører valgt. I tillegg ble medlemmene av flere andre viktige politiske organer, valgt. Her finner du oversikten.

Formannskapet

 • Lisbeth Hammer Krog (H) – ordfører
 • Varaordfører: Haakon Kvenna Veum (H) – varaordfører
 • Morten Skauge (H)
 • Dag Egil Strømme (H)
 • Elisabeth Hegg Gjølme (H)
 • Elin Spjelkavik (H)
 • Haakon Christopher Sandven (H)
 • Eirik T. Bøe (V)
 • Wencke Steen (V)
 • Jan M. Thalberg jr. (Frp)
 • Torbjørn Espelien (Frp)
 • Thilde Marie Børsum (Ap)
 • Reidar Kleppe (Ap)
 • Cathrine Chaffey (Ap)
 • Nikki Schei (MDG)

Planutvalget

 • Leder: Elisabeth H. Gjølme (H)
 • Nestleder: Dag Vangsnes (Frp)
 • Martin Strømme (H)
 • Suzanne Elisabeth Five (H)
 • Ole Johan Aulie (H)
 • Hulda Tronstad (V)
 • Inger Marie Fausa Aasberg (V)
 • Reidar Kleppe (Ap)
 • Kjersti Marie Stensrud (SV)

Hovedutvalg for helse og velferd (HEVE)

 • Leder: Wenche Steen (V)
 • Nestleder: Haakon Christopher Sandven (H)
 • Torill H. Heggen (H)
 • Tom Major Coward (H)
 • Ragnar Haug (H)
 • Farhoud Falahatimarvast (H)
 • Felicia Saxebøl Fransson (H)
 • Frank Roland (V)
 • Gøril Andersen (Frp)
 • Harald Waugh (Frp)
 • Elisabeth Nesset (Ap)
 • Abduqader Karimi (Ap)
 • Mathilde Lømo (Rødt)

Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur (FRIK)

 • Leder: Haakon Kvenna Veum (H)
 • Nestleder: Norman Lagesen (H)
 • Odd Arne Marsteinstredet (H)
 • Lene Olafsen Teppati (H)
 • Morten Dahl-Hansen (H)
 • Susanne Kristiansen Nielsen (H)
 • Øystein Goksøyr (V)
 • Nicole Miller (Frp)
 • Yngve Bjerke (Frp)
 • Anne Hansli (KrF)
 • Atta Mohammed (AP)
 • Helene Borhaug (Ap)
 • Gjermund Skaar (SV)

Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (KLIMU)

 • Leder: Eirik T. Bøe (V)
 • Nestleder: Morten Skauge (H)
 • Sebastian Otterhals (H)
 • Kjersti Aastad (H)
 • Tonje Hokholt Nordli (H)
 • Hanna Bakkelund (V)
 • Geir Homlund (Frp)
 • Ola H.B. Pedersen (Ap)
 • Cathinka Bergem (MDG)

Hovedutvalg for aldring og mestring (ALME)

 • Leder: Torbjørn Espelien (Frp)
 • Nestleder: Elin Spjelkavik (H)
 • Mads Gram Rygg (H)
 • Bjørn Nordal Røtnes (H)
 • Elisabeth Syverød Torkildsen (H)
 • Philip Nordbø-Larsson (H)
 • Anniken Riise Elnes (H)
 • Ole Christen Reistad (V)
 • Arnulf Myklebust (KrF)
 • Cathrine Chaffey (Ap)
 • Eirik Fedje (Ap)
 • Line Norman Jernæs (MDG)
 • Hans Kristian Aag (Pensjonistpartiet)

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT)

 • Leder: Dag Egil Strømme (H)
 • Nestleder: Mikkel Mørch Sollie (H)
 • Anders Puntervold Hammer (H)
 • Iris Aunvik Tveten (H)
 • Sondre Sandøy (H)
 • Thea Mortensen (H)
 • Elisabeth Aukrust (KrF)
 • Christine Meling (V)
 • Elen Gjevik (V)
 • Qui Solberg (Frp)
 • Terje Heiestad (Ap)
 • Elisabeth Nesset (Ap)
 • Dina L. Knudsen (SV)

Eierutvalget

 • Leder: Bjørn Røtnes (H)
 • Nestleder: Emil Vangen Solheim (H)

Kontrollutvalget

 • Leder: Kjell Maartmann-Moe (Ap)
 • Nestleder: Hilde Solberg Øydne (H)