Fra 10. august til 8. september kan du avgi forhåndsstemme på Fornebu S.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Snarøyveien 55, Fornebu

Husk legitimasjon med bilde

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Typiske legitimasjonspapirer vil være bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra stemmemottaker.

Digitalt valgkort

Det å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører, men du kan stemme i alle valglokalene i Bærum på valgdagen. 

Du kan stemme selv om du ikke har med valgkort. Dersom du tar med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Åpningstider forhåndsstemmemottak

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
DAG DATO ÅPNINGSTID
torsdag til fredag 10. august til 11. august kl. 10.00-20.00
lørdager 12. august til 2. september kl. 10.00-18.00
mandag til fredag 14. august til 8. september kl. 10.00-20.00
Sted: Rykkinn senter (biblioteket), Handelsstedet Bærums
Verk, Fornebu S, Eiksmarka senter og Vøyenenga senter
VALGLOKALENE PÅ VALGDAGEN
mandag 11. september kl. 09.00 til kl. 21.00