Hovedutvalget har 13 medlemmer, og har ansvar for tjenester innenfor oppvekst- og utdanningsfeltet.

Utvalgets ansvarsområde: 

 • Grunnskole
 • Musikk- og kulturskolen 
 • Skole utvikling 
 • Kompetanse og forvaltning oppvekst 
 • Barnehage 
 • Barneverntjenesten 
 • Barn, unge og familietjenester 

Utvalgets medlemmer 

 • Dag Egil Strømme (H) - leger i utvalget
 • Mikkel Mørch Sollie (H) - nestleder i utvalget
 • Anders Puntervold Hammer (H) - utvalgsmedlem
 • Iris Aunvik Tveten (H) - utvalgsmedlem
 • Sondre Sandøy (H) - utvalgsmedlem
 • Thea Mortensen (H) - utvalgsmedlem
 • Elisabeth Aukrust (KrF) - utvalgsmedlem
 • Terje Heiestad (Ap) - utvalgsmedlem
 • Elisabeth Nesset (Ap) - utvalgsmedlem
 • Christine Meling (V) - utvalgsmedlem
 • Elen Gjevik (V) - utvalgsmedlem
 • Qui Solberg (FrP) - utvalgsmedlem
 • Dina Larsdatter Knudsen (SV) - utvalgsmedlem

Presentasjoner fra møter: