Hovedutvalget har ni faste medlemmer, og et særlig ansvar for kommunes arbeid med miljø - og klimaspørsmål.

Utvalgets ansvarsområde: 

 • Miljøtekniske tjenester (bortsett fra Natur- idrett og veidrift.) 
 • Eiendom 
 • Utvikling og digitalisering 
 • HR og interne tjenester
 • Økonomi og styring

Utvalget har et særskilt ansvar for kommunens arbeid med miljø- og klimaspørsmål. 

Innenfor de ovennevnte områdene behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren legger frem av eget tiltak eller etter anmodning fra utvalget.

Utvalgets medlemmer: 

 • Eirik Bøe (V) - leder for hovedutvalget
 • Morten Skauge (H) - nestleder for hovedutvalget
 • Hanna Bakkelund (V) - utvalgsmedlem
 • Sebastian Otterhals (H) - utvalgsmedlem
 • Kjersti Aastad (H) - utvalgsmedlem
 • Tonje Hokholt Nordli (H) - utvalgsmedlem
 • Geir Holmlund (FrP) - utvalgsmedlem
 • Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap) - utvalgsmedlem
 • Cathinka Bergem (MDG) - utvalgsmedlem

 

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika