Hovedutvalget har ansvar for bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid, helse, NAV, arbeid og inkludering og psykisk helse og rus. Hovedutvalget har 13 medlemmer.

Utvalgets ansvarsområde: 

 • Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid
 • Helse
 • NAV, arbeid og inkludering
 • Psykisk helse og rus 

Utvalgets medlemmer: 

 • Wenche Steen (V) - leder for hovedutvalget
 • Haakon Christopher Svendsen (H) - nestleder for hovedutvalget
 • Frank Roland (V) - utvalgsmedlem
 • Torill Hodt Heggen (H) - utvalgsmedlem
 • Tom Major Coward (H) - utvalgsmedlem
 • Ragnar Haug (H) - utvalgsmedlem
 • Farhoud Falahatimarvast (H) - utvalgsmedlem
 • Felicia Saxebøl Fransson (H) - utvalgsmedlem
 • Gøril Andersen (FrP) - utvalgsmedlem
 • Harald Waugh (FrP) - utvalgsmedlem
 • Elisabeth Nesset (Ap) - utvalgsmedlem
 • Abduqader Karimi (Ap) - utvalgsmedlem
 • Mathilde Lømo (R) - utvalgsmedlem

Presentasjoner fra møtenei hovedutvalg for helse og velferd: 

 

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika