Hovedutvalget har 13 medlemmer og har ansvar for tjenestene sykehjem, hjemmebaserte tjenester, tildeling og forvaltning og forebygging og mestring.

Utvalgets ansvarsområder: 

 • Sykehjem 
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tildeling og forvaltning
 • Forebygging og mestring

Utvalgets medlemmer: 

 • Torbjørn Espelien (FrP) - leder for utvalget
 • Elin Spjelkavik (H) - nestleder for utvalget
 • Mads Gram Rygg (H) - utvalgsmedlem
 • Bjørn Røtnes (H) - utvalgsmedlem
 • Elisabeth Syverød Torkildsen (H) - utvalgsmedlem
 • Philip Nordbø-Larsson (H) - utvalgsmedlem
 • Anniken Riise Elnes (H) - utvalgsmedlem
 • Cathrine Chaffey (Ap) - utvalgsmedlem
 • Eirik Fedje (Ap) - utvalgsmedlem
 • Ole Kristian Reistad (V) - utvalgsmedlem
 • Arnulf Myklebust (KrF) - utvalgsmedlem
 • Hans Kristian Aag (Pp) - utvalgsmedlem
 • Line Norman Jernæs (MDG) - utvalgsmedlem

Presentasjoner fra møter i utvalget: 

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika