I 1974 støpte Olsen Nauen klokkestøperi 25 klokker til Bærum rådhus og et klokkespill på to oktaver ble installert. Instrumentet har kunngjort tiden med timeslag og ritorneller ved hjelp av automatikk.

Klokkespillets ritorneller hyller tre komponister som jubilerer i 2021; M. Praetorius, G. Neumark og T. Albinoni og Grieg blir med på festen.

Her er programmet fra og med 7. januar:

  • 09:00 Praetorius: Audite, silete
  • 12:00 Grieg: Ved Rondane
  • 15:00 Neumark: Wer nur den lieben Gott lässt walten
  • 18:00 Grieg: Fola blakken
  • 21:00 Albinoni: Adagio

Sommerens ritorneller

Tradisjonen tro veksler vi mellom vinter- og sommerprogram 14. april og 14. oktober snur primstaven så sommertiden kommer frem. Dog henger påskens melodier i en uke fra første påskedag, så følgende gjelder fra mandag av:

Beethoven er 250 år i år og vi henger oss på den musikkverdenens hyllest av han med to kjente Beethoventemaer fra tårnet. Men våre kjære Anne.Cath. Vestly, Kjell Aukrust og Ivo Caprino er alle 100 år i år og Caprino er jo sterkt forankret i Bærum. Derfor har klokkenisten valgt musikk fra Flåklypa som er det store samarbeidet mellom Aukrust og Caprino og en melodi fra Anne-Cath. Vestlys verden.

Klokketårnet Rådhuset i Sandvika - Bærum

Klokkespillet ble i 1999 utvidet med 14 nye klokker og stokkeklaviatur for manuelt spill. Sandvika fikk dermed sitt konsertklokkespill. Et konsertklokkespill har minimum 25 klokker og et såkalt stokkeklaviatur. Den nye automatikken består i dag av en computer og en pneumatisk maskin som, lik et pianola, spiller direkte på stokkeklaviaturets tangenter.

Klokkespillet i Rådhuset Klokke Rådhuset i Sandvika

Det nye konsertklokkespillet i Bærum rådhus ble innviet under byfesten i august 2009. Ved innvielsen spilte klokkenist Gert Oldenbeuving fra Zutphen i Nederland og klokkenist i Uranienborg kirke Laura Marie Rueslåtten i tillegg til vår egen klokkenist, Vegar Sandholt.

Foreningen Nordisk selskap for campanologi og klokkespill har oversikt over de nordiske klokkespillene på www.nsck.org  En oversikt over alle verdens konsertklokkespill finnes på www.carillon.org

Om klokkespillet

Konsertklokkespillet har 39 klokker og drøye tre oktaver (g - a3). 
Den største klokken veier 680 kg og den minste veier 14 kg.
Klokkene er støpt av Olsen Nauen klokkestøperi 1974/2009.
Stokkeklaviaturet er levert av Royal Eijsbouts i Nederland.

Klokkene i Rådhuset i Sandvika

Musikk fra Rådhustårnet

Voorslaget som innleder hvert timeslag er komponert av Geirr Tveitt.
Kl. 9, 12, 15, 18 og 21 spilles ritorneller i forlengelsen av timeslagene.
Repertoaret følger primstaven (sommer og vinter) og de ulike høytider.

Se egen liste over ritornellene. Det spilles konsert på klokkespillet lørdager kl 12:00. For omvisning i tårnet, ta kontakt med klokkenisten.

Klokkenisten

Vegar Sandholt (1967) har studert ved Norges musikkhøgskole, der han studerte kirkemusikk, orgelspill og hovedfag i korledelse. I 1999 begynte han studier ved Den skandinaviske klokkenistskole i Danmark. Dette var første gang nordmenn begynte å studere kunsten å spille klokker. Han fikk graden «maïtre carillonneur» etter sin diplomeksamen våren 2005. 25. mai 2007 debuterte han i København etter fullført solistklasse ved skolen. 

Vegar Sandholt (1967)

Vegar har vært klokkenist i Bærum rådhus fra 2001 og i Oslo rådhus fra 1999.  Han har gitt konserter i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, Belgia, Nederland, Spania, Frankrike og i USA. Flere betydningsfulle klokkespillfestivaler har invitert ham til å spille. Han har har vært sensor ved Den skandinaviske klokkenistskole og jurymedlem i den prestisjetunge Fabiolakonkurransen. Ofte spiller han konsert på Nordic Carillons transportable klokkespill.

Den 14. World Carillon Congress ble holdt i Oslo i juni 2004 under Hennes Majestet Dronning Sonjas beskyttelse. Vegar Sandholt var initiativtaker og leder av kongressarbeidet.